A unique innovation program for 3UAS students

 In Uncategorized

Klikkaa tästä siirtyäksesi suoraan suomenkieliseen tekstiin!

Cambridge Venture Camp is now looking for the entrepreneurs of the future! Would you like to accelerate a business idea you’ve created and attend workshops led by inspirational keynote speakers and leading startup industry experts? Are you ready to go on an all-expenses-paid trip to Cambridge (UK) together with a group of like-minded innovators to learn, network and have fun? If your answer is ‘yes’, you might be the person we’re looking for!

A unique innovation program for 3UAS students
Hey, student! Have you already heard of this tremendous opportunity offered for student pre-entrepreneurs by Cambridge Venture Camp and 3UAS? Continue reading, because in this post you will find everything you need to know about the once in a lifetime experience, which  might have a significant impact on your career and future!

What is CVC?
The Cambridge Venture Camp (CVC) is an annual entrepreneurial accelerator program organised in Helsinki, FI and Cambridge, UK by 3UAS (Metropolia, Laurea and Haaga-Helia UAS). During the program the selected students will improve their innovations and business ideas together with and through personal mentoring by the leading industry experts and keynote public speakers. The attendees don’t need to have experience in entrepreneurship, we’ll be there to help, guide and inspire the group every step of the way.

CVC was first organised in 2007 in Laurea UAS by an outside-of-the-box thinking teacher and a group of fearless and trailblazing entrepreneurship society students, who wanted to take student innovations to the next level. This concept has been a huge success ever since and here we are, years later, organising the 11th Cambridge Venture Camp and growing year for year. If you’re interested, you can still read the blog of the first Cambridge Venture Camp here.

CVC is open for degree- and exchange students of Haaga-Helia, Laurea and Metropolia, no matter what the field of study is. The aim of the program is to support university students in developing their already existing business ideas into further stages. In addition, students successfully completing the program will be receiving 5 ECTS study credits for their degrees. The program is organised in English.

When is CVC?
The application period for CVC will end on February 3rd. The selected participants will get to attend two intensive program weeks – the Finland Week will be organised 25th – 29th of March and the Cambridge Week 7th – 11th of April. The whole program culminates in the Demo day, which takes place in Helsinki on April 24th. During the two intensive weeks 100% attendance is required in order to complete the program and receive 5 study credits.

The Cambridge Venture Camp is completely free of charge for the selected students, including accommodation in and all travel expenses to Cambridge, UK. However, please note that transportation to or accommodation in Helsinki Area is not provided for.

Why you should participate?
Cambridge Venture Camp encourages creativity and innovation, giving the students all the tools necessary for accelerating an idea into an operational business or a promising business plan. The students will not only receive guidance and mentoring from industry experts in developing their business idea, but also proactively participate in beneficial workshops designed for entrepreneurs. They will also get to dip their toes into the startup ecosystems of both Helsinki and Cambridge while meeting and working with like-minded people. Networking has never been easier!

Having attended an intensive personal- and professional development program like CVC will definitely look good on the CV and this experience will be an asset for any graduate.

You still have five (5) days to apply, the application is open until 11:59pm on Sunday February 3rd 2019!


 

Cambridge Venture Camp etsii nyt tulevaisuuden yrittäjiä! Haluaisitko sinä edistää keksimääsi bisnesideaa sekä osallistua innostavien puhujien ja alansa johtavien startup asiantuntijoiden vetämiin työpajoihin? Oletko valmis lähemään täysin ilmaiselle matkalle Cambridgeen (UK) samanhenkisten ja innovatiivisten ihmisten kanssa oppimaan, verkostoitumaan ja pitämään hauskaa? Mikäli vastaukseksi on ‘kyllä’, saatat olla etsimämme henkilö!

Ainutlaatuinen innovaatioprojekti 3AMK opiskelijoille
Hei opiskelija! Oletko jo kuullut Cambridge Venture Campin ja 3AMK korkeakoulujen tarjoamasta ainutlaatuisesta mahdollisuudesta? Jatka lukemista jos haluat kuulla lisää, sillä tästä blogipostauksesta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon tästä “kerran elämässä” -kokemuksesta, jolla voi olla suuri vaikutus uraasi ja tulevaisuuteesi!

Mikä on CVC?
Cambridge Venture Camp (CVC) on vuosittain järjestettävä kiihdyttämöohjelma, joka toteutetaan Helsingissä sekä Englannissa Cambridgessä 3AMK korkeakoulujen Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian toimesta. Ohjelmassa oppilaat pääsevät kehittämään innovaatioitaan ja liikeideoitaan alansa johtavien mentoreiden ja luennoitsijoiden johdolla. Ohjelmaan osallistuvilla ei tarvitse olla kokemusta yrittäjyydestä, meidän tehtävämme on nimenomaan auttaa, ohjata ja inspiroida alkuun pääsemisessä.

CVC sai alkunsa Laureassa vuonna 2007 avarakatseisen opettajan aloitteesta ja pelottoman opiskelijavetoisen yrittäjyysyhteisön toimesta, aikeenaan viedä opiskelijainnovaatiot seuraavalle tasolle. Tämä konsepti osoittautui suureksi menestykseksi ja tässä me olemme, vuosia myöhemmin, järjestämässä 11. ja vuosi vuodelta kasvavaa Cambridge Venture Campia. Jos olet kiinnostunut, voit yhä lukea ensimmäisen Cambridge Venture Campin blogia täältä.

Mukaan voivat pyrkiä alasta riippumatta kaikki tutkinto- ja vaihto-opiskelijat Metropoliasta, Laureasta ja Haaga-Heliasta. Ohjelman tarkoituksena on tukea ja kannustaa korkeakouluopiskelijoita yritysideoiden kehittämisessä sekä seuraaville tasoille viemisessä. Ohjelman onnistuneesti suorittaneet opiskelijat saavat osallistumisestaan 5 ECTS opintopistettä. Ohjelma toteutetaan englanniksi, mutta on toki avoin myös suomenkielisillä opintolinjoilla opiskeleville.

Koska CVC 2019 järjestetään?
Hakuaika ohjelmaan päättyy sunnuntaina 3. helmikuuta. Haastatteluiden kautta valitut osallistujat pääsevät osallistumaan kahteen intensiiviseen ohjelmaviikkoon – Suomen viikko järjestetään 25. – 29. maaliskuuta ja Cambridgen viikko 7. – 11. huhtikuuta. Koko CVC ohjelma kulminoituu Demo-päivään, joka järjestetään Helsingissä 24. huhtikuuta. Kahden intensiiviviikon aikana edellytämme 100% läsnäoloa ohjelman läpäisemiseksi ja viiden opintopisteen kerryttämiseksi.

Cambridge Venture Camp on täysin maksuton valituille opiskelijoille, Cambridgen majoitus- ja kaikki matkakulut mukaan lukien. Huomioittehan kuitenkin, että kuljetusta tai majoitusta Helsingin alueella ei ole järjestetty tai korvata.

Miksi juuri sinun tulisi osallistua?
Cambridge Venture Camp kannustaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen, sekä tarjoaa opiskelijoille kaikki tarvittavat työkalut idean kiihdyttämiseksi ajatuksesta toimivaksi yritykseksi tai lupaavaksi yrityssuunnitelmaksi. Kahden viikon kiihdyttämöohjelman aikana opiskelijat saavat paitsi opastusta ja mentorointia alansa johtavilta asiantuntijoilta, myös proaktiivisesti osallistua yrittäjyyttä edistäviin ja hyödyllisiin työpajoihin. Tämän ohella osallistujat tulevat tapaamaan paljon samanhenkisiä ihmisiä ja verkostoitumaan startup-ekosysteemissä niin Suomessa kuin Cambridgessäkin. Verkostoituminen ei ole koskaan ollut helpompaa!

Osallistuminen CVC:n kaltaiseen ohjelmaan joka kehittää niin henkilökohtaisella tasolla kuin ammatillisestikin, on suureksi eduksi vastavalmistuneelle työnhaussa sekä saa juuri sinun CV:si erottumaan joukosta.

Sinulla on vielä viisi (5) päivää aikaa hakea mukaan, hakuaika päättyy jo sunnuntaina 3. helmikuuta 2019 klo 23:59!

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.